Tænketanken Højre arbejder for et klassisk, højreliberalt samfund, og arbejder dels
med politisk og retspolitisk forskning, herunder italesættelse af konkrete løsninger på velfærdsområder og indenfor retspolitiske problemstillinger; dels med politisk og samfundsfilosofisk tænkning og debat.

 

Forlaget Højre udgiver bøger og ebøger indenfor Højres interessesfære og typisk af medarbejdere og andre tilknyttet Højre.

 

Nyt fra Højre:


Lovforslag

Medianstraffe

Højre advokerer for medianstraffe som den generelt bedste løsning, hvad angår at knytte strafudmålingen til lovgivningen uden at krænke domstolenes autonomi.